Studierende - Studierendenvertretung | HSBA

Studierende Studierendenvertretung

Studierendenrat

Samuel Charaoui HSBA

Samuel Charaoui
Staffbook AG

Marleen Mammen HSBA

Marleen Mammen
Hapag-Lloyd AG

Lennart Wende
Hamburger Volksbank eG

Louisa Krams HSBA

Louisa Krams
Hapag-Lloyd AG

Bachelor-Studierendensprecherinnen

Anica Zerfuss HSBA

Anica Zerfuss
Vattenfall Europe Business Services GmbH

Marie Luise Josephine Schmidt HSBA

Marie Schmidt
Deutsche Bank AG

Master-Studierendensprecher

Master-Kurssprecher MSc Finance 2019

Master-Kurssprecher MSc Finance 2018

Master-Kurssprecher MSc Business Development 2019

Master-Kurssprecher MSc Business Development 2018

Master-Kurssprecher MSc Digital Transformation & Sustainability 2019

Master-Kurssprecher MSc Digital Transformation & Sustainability 2018

Master-Kurssprecher MSc Global Management & Governance 2019

Master-Kurssprecher MSc Global Management & Governance 2018

Master-Kurssprecher MSc Global Management & Governance 2017

Master-Kurssprecher MSc Real Estate & Leadership 2018

Master-Kurssprecher MSc Real Estate & Leadership 2017

Master-Kurssprecher MBA CM 2019

Master-Kurssprecher MBA CM 2018

Master-Kurssprecher MBA CM 2017

Master-Kurssprecher MBA Shipping 2018

Judith Musau HSBA

Judith Mbithe Musau

Master-Kurssprecher MBA Shipping 2017

Master-Kurssprecher EMBA 2018

Master-Kurssprecher EMBA 2017